Kiedy można starać się o Kindergeld?

Kindergeld jest jednym z wielu świadczeń społecznych, które występują w niemieckim systemie zabezpieczeń państwowych. Jest to zasiłek rodzinny, o który mogą ubiegać się na dzieci rodzice lub opiekunowie prawni. Z artykułu dowiesz się, jakie warunki należy spełnić, żeby je uzyskać.

Kindergeld – komu przysługuje?

Niemiecki system świadczeń rodzinnych ma złożoną strukturę, jednak można w skrócie ująć, że Kindergeld przysługuje osobom, które:

 • posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy, tzn. zamieszkują w Niemczech i na terenie tego kraju płacą podatki od wszystkich uzyskanych dochodów lub,
 • pracują na terytorium Niemiec lub,
 • prowadzą na terenie Niemiec działalność gospodarczą.

Nieograniczony obowiązek podatkowy to pojęcie, które oznacza, że dana osoba zamieszkuje na terenie Niemiec i tam płaci podatki. Dwa kolejne warunki są niezależne od pierwszego, ponieważ można pracować w Niemczech, ale podatki płacić wyłącznie w Polsce.

Dodatkowe warunkiem uzyskania Kindergeld to:

 • posiadanie przez uprawnionego tzw. podatkowego numeru identyfikacyjnego (niem. Steuerliche Identifikationsnummer),
 • wypełnienie oraz złożenie wniosku do właściwego oddziału Familienkasse,
 • dołączenie dowodów potwierdzających dane wskazane we wniosku.

Kindergeld – na które dzieci można otrzymać?

Jeśli rodzic/opiekun prawny spełnia wyżej wymienione warunki, Kindergeld może otrzymać na dzieci:

 • własne oraz przysposobione,
 • małżonka lub partnera życiowego,
 • dla których jest opiekunem prawnym (np. dziadkowie na wnuki),
 • dzieci z rodzin zastępczych, jeżeli nie zostały przyjęte do rodziny wnioskującego w celach zarobkowych.

Niezbędnym warunkiem do uzyskania świadczenia jest stałe zamieszkiwanie dziecka we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami/opiekunami prawnymi. Jeśli przesłanki odnoszące się do dziecka oraz opiekuna są spełnione, wnioskujący otrzymuje świadczenie i jest ono wypłacane na każde dziecko aż do ukończenia przez nie 18 r.ż.

Istnieje możliwość otrzymywania Kindergeld po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia i są to następujące przypadki:

 • kontynuacja edukacji,
 • czteromiesięczny okres przejściowy pomiędzy zakończeniem edukacji a podjęciem zatrudnienia,
 • do momentu ukończenia przez dziecko 25 roku życia,

Istotną informacją jest fakt, że dorosłe dziecko, które wykonuje pracę zarobkową w czasie wakacji w pełnym wymiarze lub jest zatrudnione w pozostałe miesiące w ograniczonym wymiarze godzin (maksymalnie 20h tygodniowo) i otrzymuje 450 euro miesięcznie brutto (średnia), nie jest wykluczone z możliwości pobierania zasiłku Kindergeld.

Procedura otrzymania Kindergeld

W celu ubiegania się o świadczenie Kindergeld niezbędne jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej. Formularz jest dostępny także w języku polskim. Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do Familienkasse właściwej ze względu na adres zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane każdego dziecka (na każde dziecko osobny załącznik). Wniosek o Kindergeld może złożyć samo dziecko, jeśli ukończyło 18 r. ż., w każdym innym wypadku musi być to przedstawiciel ustawowy.

Poprzedni artykułAuto na służbową podróż – jak wynająć samochód we Wrocławiu?
Następny artykułReklama paid social – zapłać, aby być widocznym

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj