3 rzeczy, które warto wiedzieć na temat akcji 2000

W kontekście omawiania zagadnień związanych z inwestowaniem pojawia się wiele ważnych zagadnień – w tym akcje. To jeden ze sposób na pomnażanie kapitału. Akcje mogą przynieść całkiem spore zyski, ale trzeba się liczyć w tym przypadku z dużym ryzykiem inwestycyjnym.

Akcje – co to takiego?

Akcje to rodzaj papierów wartościowych, które łączą w sobie prawa zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Pod tym pojęciem rozumieć należy: po pierwsze – prawa, jakie wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, a po drugie – prawa i obowiązki akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego. Jak podkreślają eksperci z Prosper Capital, prawa przysługujące akcjonariuszom są co do zasady równe. Niemniej na mocy statutu danej spółki niektóre akcje mogą mieć szersze uprawnienia. Prawa przysługujące z tytułu akcji to prawa majątkowe i korporacyjne określane też mianem organizacyjnych.

Jakie są rodzaje akcji?

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych można wyróżnić kilka rodzajów akcji, a mianowicie akcje: imienne, na okaziciela, aportowe, gotówkowe, uprzywilejowane, nieme oraz założycielskie. Przykładowo prawa z tytułu posiadania akcji imiennych przysługują osobie prawnej lub fizycznej wskazanej w treści omawianych papierów wartościowych. Z kolei akcje gotówkowe są pokryte w formie pieniężnej, a aportowe mają pokrycie w postaci wkładu niepieniężnego.

Emisja akcji – jak to wygląda?

Emisja prowadzona jest na dwa sposoby. Pierwszym rodzajem emisji akcji jest emisja założycielska. W jej ramach akcje emituje się przy tworzeniu spółki. Drugi rodzaj emisji to emisja kolejna – czyli mająca miejsce przy podwyższaniu kapitału zakładowego. W praktyce dystrybucja akcji prowadzona jest różnymi sposobami, np. poprzez wprowadzenie ich na Giełdę Papierów Wartościowych lub na rynek NewConnect. Jeżeli jednak akcje mają trafić na rynek regulowany, niezbędne jest sporządzenie prospektu emisyjnego, który musi zostać udostępniony do publicznej wiadomości i zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Poprzedni artykułSkuteczne pozycjonowanie stron Opole
Następny artykułW jaki sposób kierownicy sklepów mogą lepiej odpowiadać na potrzeby pracowników

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj